De informatie op de website https://www.vince.nl (de “Service”) is alleen voor algemene informatie.

Vine People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

Vine People is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of enige schade, of het nu gaat om een contract, nalatigheid of andere schending die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de Service Of de inhoud van de dienst. Vine People behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service te geven.

Vine People garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Laatst bijgewerkt: 1 oktober, 2023