De voordelen van Vince

Wanneer je ZZP zorgopdrachten voor Vince gaat doen geniet je van vele voordelen. Wij bieden je afwisselende opdrachten bij de leukste opdrachtgevers met veel eigen verantwoordelijkheid. Ook  nemen we jouw administratie uit handen waardoor jij meer tijd over houdt voor het werk wat je het liefst doet! Daarnaast geniet je nog van veel meer voordelen zoals:

✓ Zelf bepalen waar en wanneer je werkt

✓ Een handige plan-app waarin je direct de nieuwste opdrachten ziet

✓ Een structurele ZZP-constructie met mogelijkheid tot verlenging

✓ Vrije tariefkeuze

✓ Wekelijks factureren

✓ Rechtstreeks aan de opdrachtgever factureren

Upload Image...
Upload Image...

Jij verleent de zorg, Vince regelt de rest!

Dus ben jij ZZP’er of wil je ZZP’er in de zorg worden? Heb je zin om aan het werk te zijn en te doen wat je leuk vindt maar wil je niet bezig zijn met het zoeken naar opdrachten?  Schrijf je dan nu in bij Vince, wij regelen je opdrachten zodat jij je kunt richten op de dingen die jij leuk vindt!

 

Aanmelden als zzp zorg professional

Persoonlijk

Wat ons uniek maakt? Onze persoonlijke en laagdrempelige benadering. Wij willen weten wie je bent en wat je ambities zijn als zorgprofessional. Alleen zo kunnen we je echt verder helpen.
Upload Image...

Groot netwerk

Door onze eigen jarenlange ervaring beschikken we over een groot netwerk van zorgprofessionals en ziekenhuizen door heel Nederland. Zo zoeken we samen naar een plek die bij jou past.
Upload Image...

Altijd bereikbaar

Onze persoonlijke manier van werken beperkt zich niet alleen tot kantooruren. We zijn altijd bereikbaar voor vragen en advies via mail, app of telefonisch. Ook ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat.
 
 

ZZP’er in de zorg worden?

Twijfel jij nog of je wilt gaan werken als ZZP’er in de zorg? Als zelfstandig zorgprofessional geniet je van meer vrijheid en flexibiliteit dan wanneer je in loondienst werkt. Doordat je aan verschillende zorgopdrachten werkt is het erg afwisselend en je leert ontzettend veel! Er zijn veel zorgberoepen die je als ZZP’er uit kunt voeren. Zo zoeken wij regelmatig ZZP verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld kraamverzorgenden en behandelaren die als zelfstandige werken. We beschikken over een groot netwerk zodat we altijd een leuke opdracht voor je hebben. Zo hoef jij je nooit te zoeken naar werk!

Voordat je start als ZZP’er is het goed om je volledig te informeren over wat het precies inhoudt en wat er nodig is om ZZP’er in de zorg te worden. Zo dien je bijvoorbeeld ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, waarbij het belangrijk is dat je onder de juiste SBI code geregistreerd staat. Daarnaast is het van belang dat je je verdiept in de wet- en regelgeving die geldt voor zelfstandig ondernemers in de zorg. Vergeet ook niet dat je wanneer je als zelfstandige gaat werken, je zelf verantwoordelijk bent voor je pensioenen en verzekeringen. Kom je er niet helemaal uit of heb je vragen over het starten als ZZP’er in de zorg? Bij Vince helpen we je graag verder.

Neem contact op met Vince

Heb je nog vragen?

Start u een eigen bedrijf, dan moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. Na uw inschrijving in het Handelsregister geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

 • Zorg voor een ‘privacy administratie’. Op welke plaatsen is persoonlijke informatie van cliënten aanwezig, is hier toestemming voor gegeven en hoe ga je met die informatie om? Zorg voor een overzicht in wat je waar opslaat. En laat zien dat je je bewust bent van jouw rol als beschermer van gevoelige gegevens;
 • Organiseer een Privacy Verklaring voor opdrachtgevers, cliënten en familie, zodat deze weten hoe je met informatie omspringt. Hoe zij deze informatie in kunnen zien en hoe zij jou kunnen vragen om deze gegevens te wissen of over te dragen dient ook opgenomen te worden;
 • Beveilig gevoelige gegevens. Zet niet het vinkje aan bij ‘wachtwoord onthouden’. Gebruik een apart programma voor je wachtwoorden. Surf niet via onbeveiligde WiFi hotspots op internet met dezelfde computer als waar ook gevoelige gegevens opgeslagen staan;
 • Meld datalekken. Je telefoon verloren met daarop gevoelige clientgegevens? Een dossier achtergelaten in de supermarkt? De harde schijf van jouw computer niet gewist voordat hij op Marktplaats is gezet? Het melden van datalekken was al een verplichting en wordt nu opgenomen in de AVG.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben te maken met uiteenlopende wetgeving. We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en plichten van cliënten/patiënten die zorg krijgen. Verpleegkundigen, verzorgende en verpleegkundig specialisten werken in de zorg onder verschillende wetten: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet. In de omgang met patiënten en voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg komen zorgverleners de volgende wetten tegen: Wzd (Wet zorg en dwang) en de WvGGZ (Wet verplichte GGZ).

Schijnzelfstandig betekent heel simpel gezegd dat je een zelfstandige (zzp’er) lijkt, maar het niet bent volgens de Belastingdienst.

Als er sprake is van ondernemerschap dan hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen af te dragen en heeft de ondernemer recht op allerlei ondernemersaftrekposten waarvan de grootste de zelfstandigenaftrek is. Als iemand onterecht als ondernemer inkomstenbelastingen betaalt dan mist de Belastingdienst veel belastinginkomsten door de voordelen die de ondernemer heeft (hij betaalt wel omzetbelasting, maar minder inkomstenbelasting), maar ook doordat de opdrachtgever geen loonbelasting en werknemersverzekeringen betaalt.

Doordat schijnzelfstandigheid de overheid minder belastinggeld oplevert, wordt al tijden geprobeerd om schijnzelfstandigheid uit te bannen.

Dien een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Voeg een document toe waaruit blijkt dat de belanghebbende organisatie een VOG van je vraagt. Dit kan een kopie zijn van een email of een relevante internetpagina. Dit document geldt als vervanging van de handtekening op het aanvraagformulier. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als je de aanvraag gaat indienen. Je ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat je in de aanvraag opgeeft.

Veroorzaak je per ongeluk schade aan een persoon of aan spullen van iemand anders? Dan heet dat beroepsaansprakelijkheid. 

Met deze verzekering is jouw aansprakelijkheid als ZZP'er in de zorg verzekerd en beschermt je bedrijf tegen financiële gevolgen van schadeclaims. 

Standaard meeverzekerd:

 • schade aan spullen die je in bruikleen hebt is standaard meeverzekerd
 • specifieke dekkingen voor jouw risico's:
 • je beschadigd spullen van je cliënt
 • jouw cliënt loopt door een behandeling letselschade op
 • je geeft als verpleegkundige een verkeerde medische indicatie (vermogensschade)

Als ondernemer kunt u zelf bepalen hoe u zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. U kunt zelf geld reserveren, een verzekering afsluiten of deelnemen aan een broodfonds. 

U kunt als zelfstandig ondernemer voor een vervangend inkomen zorgen door:

 • zelf geld te reserveren
 • een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten
 • een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties. Ook belangenverenigingen voor zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid
 • een vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering bij het UWV af te sluiten. Deze verzekering kunt u afsluiten als u als werknemer of vanuit een uitkering zelfstandig ondernemer wordt
 • deel te nemen aan een broodfonds, voor de 1e 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds bestaat uit ondernemers die elke maand geld opzij zetten. Als een van hen langdurig ziek is, krijgt hij van de anderen in zijn broodfonds elke maand schenkingen om van rond te komen.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Een BIG-registratie maakt duidelijk wat je als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling verrichten of injecties geven. Het doel van de wet BIG is het beschermen van patiënten tegen ondeskundige zorgverleners. Als BIG-geregistreerde verpleegkundige moet u zich iedere 5 jaar herregistreren. U kunt zich als verpleegkundige herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer 8 uur per week.

Een zakelijke rekening is voor een ondernemer niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Een zakelijke rekening geeft je bedrijf een professionele uitstraling. De Belastingdienst wil inzage in jouw administratie. Het maakt niet uit of je een zakelijke rekening of een privérekening gebruikt. Als maar duidelijk en transparant is hoe geldstromen lopen. Dus waar geldbedragen vandaan komen en naar welke rekening je bedragen overmaakt en wat zakelijk en privé is. Een optie is een tweede privé betaalrekening voor je zakelijke financiën zodat je zakelijke en privé inkomsten en uitgaven scheidt.

Je kunt op diverse manieren gaan werken als zzp’er voor een zorginstelling. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de vraag of je wel of niet btw-plichtig bent als zzp’er. Meestal ben je niet btw-plichtig als zelfstandig zorgverlener. Het gaat er vooral om hoe je dat werk uitvoert: via bemiddeling of rechtstreeks voor de zorgverlener. Bij Vince People werk je rechtstreeks voor de zorgverlener. 

Je hebt een persoonlijke Algemeen GegevensBeheer-code ( AGB-code) nodig om geleverde zorg te declareren. Dit is een landelijke code waaraan een zorgaanbieder wordt herkend. Je kunt alleen een AGB-code aanvragen als je een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister hebt. Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van KVK nodig. 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De zorgsector heeft bij uitstek met gevoelige persoonsinformatie te maken. Zo heb je een uitgebreide ‘verantwoordingsplicht’, waarin jij kunt benoemen welke informatie je om welke reden registreert. Je dient hierbij rechtmatig te werk te gaan. Oftewel, gevoelige gegevens moeten logisch, transparant en op een juiste manier worden verwerkt.

Welke bijzondere eisen van de AVG gelden er nog meer voor de zorg? Ook als zzp’er bent je verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit komt omdat je als zzp’er structureel met bijzondere (medische) persoonsgegevens te maken hebt. Bij de zorg wordt dus nog scherper dan gemiddeld gekeken naar de wijze waarop jij omspringt met gevoelige informatie.